Regeling

Waarom een regeling?

Het online opleidingsprogramma Comfortinstallateur maakt onderdeel uit van de erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW) van InstallQ. Deze erkenning dient als kwaliteitskeurmerk en vergroot de kans om je te onderscheiden in de markt.

Wat heb je nodig voor deze erkenningsregeling:

  1. Bewijs van Vakmanschap Comfortinstallateur
  2. Certificaat E voor W of W voor E indien je organisatie een elektrotechnische of een werktuigkundige achtergrond heeft.

Geregistreerd Vakmanschap

Geregistreerd vakmanschap is belangrijk omdat dit laat zien dat je vaardigheden voor een goed aangelegde en veilige installatie aantoonbaar zijn vastgesteld. Opdrachtgevers kunnen naar een bewijs van vakmanschap vragen.

Geregistreerd vakmanschap is een belangrijk en herkenbaar kwaliteitslabel voor de registratie in het CRT en Vakpaspoort.

Voor wie?

Voor iedereen werkzaam is als ComfortInstallateur of die kennis en kunde wil opdoen om ouderen te helpen met langer zelfstandig, veilig en comfortabel te wonen. Met de erkenningsregeling LZTW (de erkenning heet LZTW; met die erkenning kun je jezelf ComfortInstallateur noemen) onderscheid je je als persoon of organisatie in de markt.